Mekong expedition – July 15 and after

We drive to Zaduo, then Yushu, then Serxu where we rest in the monastery guesthouse, do laundry, eat well, watch photos, make notes. Then to Garze from where we go our own ways.

Last month at the bus station of Kangding I saw there is a direct bus to Xichang along a route that I don’t know, and from there other unknown bus routes lead into Yunnan and will get me to Kunming, ‘base camp’ for seven years now.

Mekongexpeditie – 15 juli en daarna

We rijden naar Zaduo, daarna Yushu, daarna Serxu waar we rusten in het klooster guesthouse, de was doen, goed eten, foto’s bekijken, aantekeningen maken. En daarna naar Garze waar onze wegen scheiden.

Vorige maand zag ik op het busstation van Kangding dat er een rechtstreekse bus naar Xichang gaat via een route die ik niet ken, en van daar zullen andere onbekende bus routes me naar Yunnan en Kunming brengen, basiskamp sinds zeven jaar.