Wat indrukken uit Canada

Tijdens een reisrustpauze vakantie in Canada. Familiebezoek.

De vlucht vanuit Amsterdam biedt prachtzicht op, ongelukkige naam, Groenland. Wordt de kromming van de aarde zichtbaarder naarmate je noordelijker komt?

Later kruisen we de Rocky Mountains. Naar Himalaya maatstaven zijn het de Rocky Hills natuurlijk, maar ze liggen er mooi bij.

De stewardess heeft oosterse trekken, maar is niet van Chinese, Japanse of Koreaanse komaf. Ik breek me het hoofd, en besluit: Inuit.

Appartement in Vancouver’s wijk West End. Levendig, internationaal, eten uit alle windstreken. Dichtbij is Stanley Park, schiereiland met populair fiets- en voetpad er omheen. Langs de oevers in het centrum overal jachthavens. Watervliegtuigjes komen en gaan. Blinkend glas in de wolkenkrabbers. Dakloze drugsverslaafden en mensen die ’s avonds door het buiten gezette vuilnis zoeken zijn er ook.

Iedere reisgids had me dat natuurlijk ook allemaal kunnen vertellen. Maar ik kwam liever onvoorbereid, om verrast te kunnen worden.

Geparfumeerde vuilniszakken.

Elektriciteitspalen zijn boomstammen.

Geen alcohol in supermarkten.

Buitenwijken als in Amerikaanse films.

Een coyote als we ’s avonds de hond uitlaten.

De TV waarschuwing voor coyotes zal dan wel nut hebben. Maar je wordt hier te veel bemoederd.

Helmen zijn voor fietsers verplicht.

Als je een auto start springen de lichten automatisch aan.

In het glas van de buitenspiegel: ‘De auto’s die je in deze spiegel ziet zijn dichterbij dan het lijkt’.

Overal waarschuwingen – struikel niet over de drempel, hou de trapleuning vast, glij niet uit.

Wie nog nooit in een kabelbaan zat kan maar beter hulp vragen aan het personeel als ie het gondeltje instapt.

Als er bij een kinderspeelplaats geen toezicht is wordt daar op een bord op gewezen.

Er bestaat een ‘Vereniging tegen vermijdbare verwondingen’ (de dubbelzinnigheid zal de bedenkers van de naam wel ontgaan zijn):

We nemen veerboten omhoog langs de kust en dan naar Vancouver Island. Je maag gaat draaien van de tarieven, 60 euro voor een auto met twee personen. Op een autodek ruikt het naar de boot naar Kruiningen die er niet meer is, een mengeling van olie, hout en zeewater – vleug nostalgie.

We rijden door ansichtkaarten-Canada. Naaldbos, meren, sneeuw op verre bergen.

Het is me vaak opgevallen dat mensen op reis overeenkomsten zien met plekken die ze op een eerdere reis bezochten, hoewel die overeenkomsten er objectief gezien nauwelijks zijn. Ik noem het privé associaties. De mijne hier: Kham met zijn bergen en naaldbossen. Het meest in het oog lopende verschil natuurlijk: in Kham vormen de inheemse Tibetanen de meerderheid van de bevolking, hier kom je nauwelijks First Nations tegen.

Dagelijks een stop bij ‘Timmy’s’ = Tim Hortons = een soort armelui’s Starbucks = Canadees cultuurgoed. Koffie en esdoornstroopdonuts.

Een boottocht om orca’s te zien is de belangrijkste must, zegt mijn broer. En het is geweldig. We krijgen er een bultrugwalvis bij cadeau.

We lopen door een bos met douglassparren van 80 meter hoog. Genoemd naar de Schotse ontdekker David Douglas die later op expeditie in Hawaii omkwam.

We bereiken de rand van het continent en het bijna verlaten Long Beach. Vanaf hier de Stille Oceaan.

A few notes from Canada

During a break from travel went to Canada for a holiday. Family visit.

On the flight from Amsterdam views of inaptly named Greenland. Does the earth’s curvature become more visible further up north?

Later we cross the Rocky Mountains. They’d be Rocky Hills using Himalayan standards, but they look beautiful.

The stewardess’s features are Asian, but not Chinese, Japanese, Korean. So I am puzzled. Then I decide: Inuit.

Staying in Vancouver’s West End. Lively, international, food from everywhere. Nearby is Stanley Park, encircled by the Sea Wall. Downtown waterfronts are lined with marinas. Small seaplanes come and go, fun to watch. Lots of glass in the downtown skyscrapers. Less glittering are the lives of pavement dwelling drug addicts or the people going through the rubbish left outdoors at night.

All this every guidebook no doubt would have told me. But I preferred coming unprepared and being surprised.

Scented plastic garbage bags.

Tree trunks for electricity poles.

No alcohol sold in supermarkets.

Suburbs as in American movies.

A coyote when at night walking the dog.

The TV’s coyote alert may make sense then. But this is a nanny state.

Helmets for cyclists are compulsory.

When starting a car its headlights are turned on automatically.

Printed on the glass of the rear view mirror the warning that vehicles seen in it are closer than they seem.

Warnings abound – to step over a sill, to hold on to a handrail on stairs, to watch out as ‘Docks & Ramps May Be Slippery’.

Those who haven’t used a cable car before are advised to seek assistance of staff when getting in a gondola.

If a children’s playground is unsupervised a sign will say so.

Community Against Preventable Injuries (ambiguity unintended I suppose) exists:

We take ferries up the coast, then across to Vancouver Island. They are stomach turning expensive, 60 euro or so for a car with two. On a car deck the smell of the now defunct ferries in Zeeland, province of my youth, a mixture of oil, wood, salt water – a whiff of nostalgia.

We drive through postcard Canada. Fir trees, lakes, distant snow.

It has struck me that travelers are often reminded in one place of another they visited previously, while objectively the two are hardly similar. I call them private associations. Mine here: Kham with its mountains and pine forests. The most obvious difference of course: in Kham indigenous Tibetan people form the majority of the population, here First Nations people are few and far between.

Coffee breaks in ‘Timmy’s’ = Tim Hortons = the poor man’s Starbucks = a Canadian icon. Coffees and maple syrup donuts.

Orca watching is the first and foremost must-do, says my brother. And it is amazing. As a bonus we get to see a humpback whale.

We walk through a grove of Douglas firs standing a stunning 80 meters tall. Named after Scottish discoverer David Douglas who later died while exploring in Hawaii.

We reach the edge of the continent and all but deserted Long Beach. From here on the Pacific.